Základná škola Budatínska

Ponúkame anglické bilingválne triedy od v 1. ročníka, týždenne 6 vyuč. hodín angličtiny vedených anglickými lektormi. Program v anglickej triede sa skladá z:
Povinné vyučovanie = 2-3 hodiny/týždeň
V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote. Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press. Pozrite si vzorové strany kníh: Incredible English.
CLIL metóda = 5-6 hodiny/týždeň

Intenzívny prístup v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika, náboženstvo, prírodoveda, výtvarná výchov a hudobná výchova.
Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.
Poobedný club = 1-3 hodiny/týždeň.

Dôležité informácie:
Až 10 hod. / týždeň s anglickým lektorom.
– Učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).
– Program osvedčene beží na ZŠ Stupava už 9 rokov.
– Kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– Deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– Neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– Anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.
– Deti budú zaradené do poradovníka podľa toho, ako sa rodičia prihlásia.

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: budatinska@elitenglish.sk

Kontaktné údaje školy:

Základná škola Budatínska
Adresa školy: Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Telefón: 0947 487 670
Email školy: zsbudatinska@gmail.com
Webová adresa: https://skdzsbudatinska.webnode.sk

Scroll to Top