Základná škola s materskou školou Javorová Alej

Ponúkame anglické bilingválne triedy od v 1. ročníka. Výučba prebieha v rozsahu 6 vyučovacích hodín , tak sa to plánuje aj budúci školský rok 2023/24.
Na prvom stupni :
– 4 hodiny sú v rámci povinného vyučovania doobeda, v závislosti od ročníka sú to nasledovné predmety: angličtina, prírodoveda, matematika, výtvarná výchova.
– 2 hodiny sú v rámci ŠKD, poobedia – predmety MAD/music,art,drama/ a Science (introduction to nature).

Na druhom stupni:
– 5 hodín v rámci povinného vyučovania doobeda, v závislosti od ročníka sú to nasledovné predmety: angličtina, dejepis, biológia, matematika.
– 1 hodina po rozvrhu – SPaG (Spelling, Punctuation, and Grammar), World Studies.
Druhý stupeň nemá výučbu v rámci poobedných clubov.

Doplňujúci materiál:
– prvý stupeň má adaptované čitanie, dostávaju 5 čitaniek podľa úrovne počas školského roka,
– druhý stupeň má prístup do online čitaniek, majú možnosť si zapožičať aj fyzické knižky z knižnice, ale len tie deti ktoré majú záujem,
– využívame kvalitné učebnice z Oxford University Press a doplnkovú literatúru, encyklopédie a slovníky.

Dôležité informácie:
až 6 hod. / týždeň s anglickým lektorom.
– učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).

Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.

– program na škole beží úspešne už 5. rok.
– kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: ciernavoda@elitenglish.sk
Vedenie školy rozhoduje o podmienkach prijatia žiakov do triedy s CLIL programom.

Kontaktné údaje školy:

Základná škola s materskou školou Javorová Alej
Adresa školy: Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob
Telefón: 0910/488 832
Email školy: skola@skolajavorka.sk
Webová adresa: https://skolajavorka.edupage.org

Scroll to Top