Hľadáme lektorov anglického jazyka

Ste komunikatívny, trpezlivý a baví Ťa práca s ľuďmi?
Ovládate angličtinu tak, že môžete svoje vedomosti a zručnosti v rámci učenia cudzieho jazyka odovzdávať ďalej?

Ak áno pošlite svoj životopis mailom na adresu: shane.hughes@elitenglish.sk
alebo nás môžete kontaktovať aj telefonicky na t.č.: (+421) 948 582 362 .

Naši personalisti spustia proces náboru.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Podmienky pre uchádzača:

– vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (Bc.).
– cudzí jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho.
– schopnosť učiť deti vo veku od 6 do 15 rokov.
– mať radosť z práce so ľuďmi.
– byť ochotný sa vzdelávať v oblasti metodiky cudzích jazykov.
– mať záujem sa svedomite pripravovať na vyučovacie hodiny.
– vedieť sa správať tímovo v kolektíve učiteľov.

Tím Elitenglish.


KONTAKTUJTE NÁS


Máte na nás otázky? Potrebujete pomoc, informácie alebo máte návrhy? 
Scroll to Top