Spojená škola sv. Františka z Assisi

Ponúkame anglické bilingválne triedy od 1. ročníka v počte 6 vyučovacích hodín týždenne, vedené native speaker lektormi.
Na prvom stupni:
– 4 hodiny sú v rámci vyučovania doobeda, v závislosti od ročníka sú to predmety: anglický jazyk, prvouka, matematika, výchovná výchova
– 2 hodiny sú v rámci ŠKD, poobede, sú to predmety: MAD (music,art,drama) a Science (prírodoveda).

Pre neanglické triedy ponúkame krúžok anglického jazyka s lektorom v poobedných hodinách.

Na druhom stupni:
– 4 hodiny v rámci vyučovania, v závislosti od ročníka sú to nasledovné predmety: anglický jazyk-konverzácia, hudobná výchova, výtvarná výchova.
– 2 hodiny nad rámec rozvrhu: geografia/história, biológia, konverzácia v anglickom jazyku.

Doplňujúci materiál:
– prvý stupeň má adaptované čítanie, žiaci dostávajú 8 čítaniek na domáce čítanie podľa úrovne počas školského roka,
– druhý stupeň má prístup do online čitateľského programu, majú možnosť si zapožičať aj anglické čítanky z knižnice podľa záujmu
Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press a doplnkovú literatúru, encyklopédie a slovníky.

Dôležité informácie:
až 6 hod. / týždeň s anglickým lektorom.
– učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).

Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.

– program na škole beží úspešne už 2. rok.
– kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: svfrantisek@elitenglish.sk
Vedenie školy rozhoduje o podmienkach prijatia žiakov do triedy s anglickým programom.

Kontaktné údaje školy:

Spojená škola sv. Františka z Assisi
Adresa školy: Karloveská 32, 841 04 Bratislava
Telefón: 02/6542 4043
Email školy: tajomnicka@svfrantisek.sk
Webová adresa: https://svfrantisek.edupage.org

Scroll to Top