Základná škola Žitavská

Ponúkame anglické CLIL triedy v 1. a 5.ročníku od školského roku 2024/2025.
Vaše dieťa absolvuje týždenne 6 vyučovacích hodín angličtiny vedených anglickými lektormi.
Program v anglickej triede sa skladá z:
Povinné vyučovanie = 2 hodiny/týždenne
V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote. Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press
CLIL metóda = 4-6 hodiny/týždenne
Intenzívny prístup v rozsahu 4-6 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe môžu mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika, prírodoveda, výtvarná výchova a hudobná výchova.
Adaptácia hodín bude podľa rozvrhu a možností.

Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.
Pre Vašu lepšiu predstavu ako vyzerá hodina s lektorom pozrite si naše video TU.

Dôležité informácie:
– Až 6 hodín týždenne s anglickým lektorom.

– Učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).
– Program osvedčene beží na 8 základných školách už viac ako 10 rokov.
– Kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– Deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– Neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– Anglický program nezasahuje a zároveň plne rešpektuje  štátny vzdelávací plán

REGISTRÁCIA DO TRIED S ANGLICKÝM PROGRAMOM v školskom roku 2024/2025

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: zitavska@elitenglish.sk
alebo zavolajte na 0907/977 999.

1.ročník registrácia prebehne počas zápisu dňa 12.04.2024 a 13.04.2024.
5.ročník informácia k triedam s anglickým programom spolu s registráciou bude predložená ešte do konca školského roku 2023/24.

Kontaktné údaje školy:

Základná škola Žitavská 1
Adresa školy: Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Telefón: 0911 356 615
Email školy: skola.zszitavska@gmail.com
Webová adresa: https://zs-zitavska.edupage.org

Scroll to Top