ZŠ s MŠ Dubová

Ponúkame anglické bilingválne triedy od v 1. ročníka. Výučba prebieha v rozsahu 6 vyučovacích hodín , tak sa to plánuje aj budúci školský rok. 
V školskom roku 2024/2025 škola plánuje otvoriť 2 anglické triedy s 6 vyučovacími hodinami v AJ.
Na prvom stupni :
– 4 hodiny sú v rámci povinného vyučovania doobeda, v závislosti od ročníka sú to nasledovné predmety : matematika, prvouka, prírodoveda, hudobná, výchovná, informatika, pracovné vyučovanie.anglický jazyk-konverzácia, telesná výchova.
– 2 hodiny sú v rámci ŠKD, poobedia – predmety MAD/music,art,drama/ a Science.

Na druhom stupni:
– 6 hodín v rámci povinného vyučovania doobeda, v závislosti od ročníka sú to nasledovné predmety: matematika, informatika, technika, geografia, biológia, anglický jazyk-konverzácia, hudobná výchova. Druhý stupeň nemá výučbu v rámci poobedných clubov.

Doplňujúci materiál:

– prvý stupeň má adaptované čitanie, dostávaju 6 čitaniek podľa úrovne počas školského roka,
– druhý stupeň má prístup do online čitaniek, majú možnosť si zapožičať aj fyzické knižky, ale len tie deti ktoré majú záujem,
– máme sady čitaniek /Oxford reader and discover/-  tématicky na biológiu, prírodovedu /Wild Weather,Incredible Energy,Wonderful Ecosystem,Your Amazing Body,Cells and Microbes/- lektori ich môžu použivať ako učebnice na hodinách
– pre inšpiráciu sú tu knihy Oxford International Primary Science a Oxford International Primary Maths.

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: dubova@elitenglish.sk
Vedenie školy rozhoduje o podmienkach prijatia žiakov do triedy s CLIL programom.

Kontaktné údaje školy:

ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava
Adresa školy: Dubová 1, 811 04 Bratislava
Telefón: 02/5477 1703
Email školy: zsdubova1ba@gmail.com
Webová adresa: https://zsdubova.edupage.org

Scroll to Top