Základná škola Hlboká

V školskom roku 2024/2025 otvárame nemeckú triedu so 6 vyučovacími hodinami nemeckého jazyka vedených s nemeckým lektorom.
Vaše dieťa absolvuje 6 vyučovacích hodín nemeckého jazyka týždenne.
Program nemeckej triedy sa skladá z:
nemecký jazyk 2hod/týždenne
V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole. Deti sa naučia plynule používať nemecký jazyk pri učení, hrách a bežnom živote. Od 3. ročníka sa používa učebnica Planetina.
4 vyučovacie hodiny nemeckého jazyka týždenne prostredníctvom vyučovacej  metódy CLIL
Intenzívny prístup v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne s nemeckým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia nemeckého jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v nemčine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v nemeckom jazyku nasledovné predmety: matematika, výtvarná výchova, prvouka a MAD /music, art and drama/ Adaptácia hodín bude podľa rozvrhu a možností.

Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.

Viac informácii o našom programe na škole nájdete TU.

Dôležité informácie:
Až 6 hodín týždenne s nemeckým lektorom.
– Učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).
– Program osvedčene beží na 8 základných školách už viac ako 10 rokov.
– Kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– Deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– Neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– Nemecký program nezasahuje a zároveň plne rešpektuje  štátny vzdelávací plán

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v nemecko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: hlboka@elitenglish.sk.

Kontaktné údaje školy:

Základná škola
Adresa školy: Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava
Telefón: 0911 810 661
Email školy: riaditel@zshlboka.sk
Webová adresa: https://zshlboka.edupage.org

 

Scroll to Top