Základná škola Ostredková

Ponúkame anglické CLIL triedy od 1. ročníka, týždenne 9 vyuč. hodín angličtiny vedených anglickými lektormi. Program v anglickej triede sa skladá z:
Povinné vyučovanie = 2-3 hodiny/týždeň
V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote. Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press. Pozrite si vzorové strany kníh: Incredible English.
CLIL metóda = 4-5 hodiny/týždeň

Intenzívny prístup v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika, prírodoveda, výtvarná výchov a hudobná výchova.
Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.
Poobedný club = 1-3 hodiny/týždeň.

Dôležité informácie:
Až 9 hod. / týždeň s anglickým lektorom.
– Učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).
– Program osvedčene beží na školách vrámci Bratislavského kraja viac ako 10 rokov.
– Kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– Deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– Neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– Anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: ostredkova@elitenglish.sk

2% z daní pre OZ

Záujemci môžu poukázať nášmu združeniu sumu do výšky 2% zaplatenej dane. Tieto prostriedky chceme využiť na zvýšenie kvality anglických učebných materiálov v školskej knižnici, na materiálne a technické vybavenie anglických tried. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
Za prejavenú podporu Vám vopred ďakujeme!

Postup pre zamestnancov:
Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie pre zamestnancov:
Vyhlásenie – zamestnanci
Potvrdenie o zaplatení dane – zamestnanci

 

 

Postup pre fyzické osoby:
Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov FO – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Angličtina – ZŠ Ostredková
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42447437
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby:
Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného / viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,00 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Angličtina – ZŠ Ostredková
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42447437
Pokiaľ ste si vybrali viac ako 3 prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kontaktné údaje školy:

Základná škola SNP
Adresa školy: Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Telefón: 0911/234 934
Webová adresa: https://zsostredkova.sk
Email školy: drgonova@zsostredkova.sk

Scroll to Top