Základná škola Sitnianska 32 v Banskej Bystrici

Ponúkame anglické bilingválne triedy v 1. od školského roku 2024/2025.
Vaše dieťa absolvuje týždenne 6 vyučovacích hodín angličtiny vedených anglickými lektormi.
Program v anglickej triede sa skladá z:
Povinné vyučovanie = 2-3 hodiny/týždenne
V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote. Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press
CLIL metóda = 3-4 hodiny/týždenne
Intenzívny prístup v rozsahu 3-4 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika, prírodoveda, výtvarná výchova, telesná výchova a hudobná výchova. Adaptácia hodín bude podľa rozvrhu a možností.

Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.
Pre Vašu lepšiu predstavu ako vyzerá hodina s lektorom pozrite si naše video TU.

Dôležité informácie:Dôležité informácie:
Až 6 hodín týždenne s anglickým lektorom.
– Učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).
– Program osvedčene beží na 8 základných školách už viac ako 10 rokov.
– Kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– Deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– Neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– Anglický program nezasahuje a zároveň plne rešpektuje  štátny vzdelávací plán

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: sitnianska@elitenglish.sk
alebo zavolajte na 0907/754 137.

REGISTRÁCIA DO TRIEDY S ANGLICKÝM PROGRAMOM v školskom roku 2024/2025

1.ročník registrácia prebehne počas zápisu od 9.4. do 10.4.2024.

Kontaktné údaje školy:

Základná škola Základná škola Sitnianska 32
Adresa školy: Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica
Telefón: 0915 498 474
Email školy: skola@zssitnianska.sk
Webová adresa: https://zssitbb.edupage.org

Scroll to Top