ZŠ Beňovského

Kontaktné údaje školy:
Základná škola
Adresa: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
IČO: 36071048
Telefón: 02/6436 5900
Email: zsbenovskeho@gmail.com
Web: https://zsbenovskehoba.edupage.org

Kontaktné údaje OZ:
Angličtina – ZŠ Beňovského
Adresa: Beňovského 1167/1, 841 01 Bratislava
IČO: 51729946,   DIČ: 2120938017
Telefón: 0905/501 807
Email: benovskeho@elitenglish.sk
Koordinátor: Darina Marčeková

 

ZŠ Budatínska

Kontaktné údaje školy:
Základná škola
Adresa: Budatínska 61, 851 06 Bratislava
IČO: 31781977
Telefón: 0947/487 670
Email: zsbudatinska@gmail.com
Web: https://skdzsbudatinska.webnode.sk

Kontaktné údaje OZ:
Angličtina – ZŠ Budatínska
Adresa: Budatínska 3117/61, 851 06 Bratislava
IČO: 54742277
Telefón: 0905/501 807
Email: budatinska@elitenglish.sk
Koordinátor: Darina Marčeková

 

ZŠ s MŠ Javorová Alej

Kontaktné údaje školy:
Základná škola s materskou školou Javorová Alej
Adresa: Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 54528038
Telefón: 0910/488 832
Email: skola@skolajavorka.sk
Web: https://skolajavorka.edupage.org

Kontaktné údaje OZ:
Angličtina – Základná škola Chorvátsky Grob – Čierna Voda
Adresa: Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda
IČO: 52521141,   DIČ: 2121117240
Telefón: 0948/004 787
Email: ciernavoda@elitenglish.sk
Koordinátor: Shane Crean

 

ZŠ s MŠ Dubová

Kontaktné údaje školy:
Základná škola s materskou školou
Adresa: Dubová 1, 811 04 Bratislava
IČO: 52604519
Telefón: 02/5477 1703
Email: zsdubova1ba@gmail.com
Web: https://zsdubova.edupage.org

Kontaktné údaje OZ:
Angličtina – ZŠ Dubová
Adresa: Dubová 3609/1, 811 04 Bratislava
IČO: 51051770,   DIČ: 2120691353
Telefón: 0948/582 362
Email: dubova@elitenglish.sk
Koordinátor: Shane Hughes

 

Spojená škola Svätej Rodiny

Kontaktné údaje školy:
Spojená škola Svätej Rodiny – základná škola a gymnázium
Adresa: Gercenova 10, 851 01 Bratislava
IČO: 42178941
Telefón: 02/3811 1178
Email: skolasvr@gmail.com
Web: https://skolasvr.edupage.org

Kontaktné údaje OZ:
Angličtina – ZŠ Gercenova
Adresa: Gercenova 10, 851 01 Bratislava    
IČO: 42364035,   DIČ: 2024165011
Telefón: 0905/339 180
Email: gercenova@elitenglish.sk
Koordinátor: Katarína Čurdová

Spojená škola sv. Františka

Kontaktné údaje školy:
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Adresa: Karloveská 32, 841 04 Bratislava
IČO: 42176182
Telefón: 02/6542 4043
Email: tajomnicka@svfrantisek.sk
Web: https://svfrantisek.edupage.org

Kontaktné údaje OZ:
Angličtina – škola sv. Františka z Assisi
Adresa: Karloveská 695/32, 841 04 Bratislava  
IČO: 54028108,   DIČ: 2121624318
Telefón: 0905/339 180
Email: svfrantisek@elitenglish.sk
Koordinátor: Katarína Čurdová

ZŠ Ostredková

Kontaktné údaje školy:
Základná škola SNP
Adresa: Ostredková 14, 821 02 Bratislava
IČO: 31780822
Telefón: 0911/234 934
Email: drgonova@zsostredkova.sk
Web: https://zsostredkova.sk

Kontaktné údaje OZ:
Angličtina – ZŠ Ostredková
Adresa: Ostredková 3234/14, 821 02 Bratislava
IČO: 42447437,   DIČ: 2120116856
Telefón: 0905/501 807
Email: ostredkova@elitenglish.sk
Koordinátor: Darina Marčeková

 

ZŠ Stupava

Kontaktné údaje školy:
Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
Adresa: Školská 2, 900 31 Stupava
IČO: 31773711
Telefón: 02/6593 4437
Email: sekretariat@zsstupava.sk
Web: https://zsskolstu.edupage.org

Kontaktné údaje OZ:
Angličtina – ZŠ Stupava
Adresa: Školská 614/2, 900 31 Stupava
IČO: 42262976,   DIČ: 2023600260
Telefón: 0905/501 807
Email: stupava@elitenglish.sk
Koordinátor: Darina Marčeková

 

Scroll to Top