Základná škola Kulíškova

Ponúkame anglické CLIL triedy od 1. ročníka, týždenne 9 vyuč. hodín angličtiny vedených anglickými lektormi. Program v anglickej triede sa skladá z:
Povinné vyučovanie = 2-3 hodiny/týždeň
V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote. Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press. Pozrite si vzorové strany kníh: Incredible English.
CLIL metóda = 4-5 hodiny/týždeň

Intenzívny prístup v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika, prírodoveda, výtvarná výchov a hudobná výchova.
Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.
Poobedný club = 1-3 hodiny/týždeň.

Dôležité informácie:
Až 9 hod. / týždeň s anglickým lektorom.
– Učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).
– Program osvedčene beží na školách vrámci Bratislavského kraja viac ako 10 rokov.
– Kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– Deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– Neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– Anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: kuliskova@elitenglish.sk

Kontaktné údaje školy:

Základná škola Kulíškova
Adresa školy: Kulíškova 8, 821 08 Bratislava
Telefón: 0911 972 775
Email školy: skola@zskuliskova.sk
Webová adresa: http://www.zskuliskova.sk

 

Scroll to Top